Werknemers hebben recht op 16 weken verlof tijdens de zwangerschap. Van de 16 weken verlof zijn er minimaal 4 weken voor en minimaal 10 weken na de uitgerekende bevallingsdatum. In de verlof periode ontvangt de werknemer een WAZO- uitkering. De uitkering geldt voor de 16 weken en is 100% van het normale dagloon (plus vakantietoeslag en eventuele 13e maand).

WAZO uitkering bij adoptie en pleegzorg

Bij adoptie en pleegzorg hebben werknemers recht op maximaal 4 weken aaneengesloten verlof. Het verlof kan ingaan vanaf twee weken voor tot 16 weken na de dag dat het kind in het gezin wordt opgenomen. In de verlof periode ontvangt de werknemer een WAZO-uitkering.

WAZO uitkering aanvragen

De WAZO Uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV. Dit doet de werkgever samen met de werknemer met een formulier. Bij de aanvraag wordt een zwangerschapsverklaring, adoptie of pleegzorg bewijs meegestuurd.

Ziekte rond de bevalling en zwangerschap

Is uw werkneemster tijdens de zwangerschap arbeidsongeschikt, dan heeft deze recht op een ziektewet uitkering. Is de werkneemster na de bevalling arbeidsongeschikt als gevolg van de bevalling ook dan heeft deze ook recht op een ziektewetuitkering.
Klik hier voor meer informatie.

Wijzigingen WAZO

Wilt u wijzigingen door geven die te maken hebben met een WAZO-uitkering (aanvraag)? Dan kunt u hiervoor een formulier downloaden.
Klik hier om dit formulier te downloaden.