Orgaandonatie

Als een werknemer niet kan werken in verband met een orgaandonatie (bij het ontvangen en het afstaan) heeft deze recht op een Ziektewetuitkering (het zogenaamde vangnet).
De werkgever meldt de werknemer in deze situatie uiterlijk binnen vier werkdagen ziek bij het UWV met het Ziektewetformulier. Het UWV keert de Ziektewetuitkering uit aan de werkgever. De werkgever kan de Ziektewetuitkering vervolgens verrekenen met het loon. In de periode dat de werknemer niet kan werken wordt er gewerkt aan het re-integratiedossier. Maak altijd een re-integratiedossier op.
Klik hier voor het formulier Ziektewetuitkering. 
Klik hier voor meer informatie over het re-integratiedossier.