Ziektewetuitkering

In bepaalde situaties keert het UWV een Ziektewetuitkering uit. Heeft een werknemer recht op een Ziektewetuitkering en staat deze nog onder contract van de werkgever, dan keert het UWV de uitkering uit aan de werkgever. De werkgever verrekent dit vervolgens met het loon. Na een Ziektewetuitkering kan de werknemer recht hebben op een WIA-uitkering, dit toetst het UWV aan de hand van het re-integratiedossier.
 
Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt en aan één van de onderstaande punten voldoet, heeft deze mogelijk recht op een Ziektewetuitkering:

  • Arbeidsongeschikt door orgaandonatie (klik hier voor meer informatie)
  • Bij bijzonder dienstverband
  • Uitzendkrachten
  • Werknemers met een functionele beperking of een arbeidshandicap (klik hier voor meer informatie)
  • Inval of oproepkrachten
  • Werknemers waarbij het dienstverband eindigt en ziek zijn (klik hier voor meer informatie)
  • Zwangerschap en ziek (klik hier voor meer informatie)

Als de werkgever denkt dat de werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering meldt hij de persoon ziek bij de bedrijfsarts. Ook meldt hij de werknemer uiterlijk binnen 4 ziektedagen ziek bij het UWV. Het laatste kan hij doen met een formulier. Het UWV beoordeelt vervolgens of deze persoon recht heeft op een Ziektewetuitkering.

Ziektewetuitkering aanvragen en stoppen

Een Ziektewetuitkering vraagt de werkgever uiterlijk de 4e ziektedag aan met een formulier.
Klik hier voor het formulier Ziektewetuitkering aanvragen.

Is de werknemer (gedeeltelijk) aan het werk dan wijzigt de Ziektewetuitkering. De werkgever moet dit binnen 2 dagen melden bij het UWV.
Klik hier voor het formulier.

Wijzigingen Ziektewet

Wijzigingen die te maken hebben met een Ziektewetuitkering kan de werkgever doorgeven met een formulier.
Klik hier voor dit formulier.

Dossier opbouw tijdens Ziektewetuitkering

Als een werknemer uitvalt en nog onder contract staat bij een werkgever moet er een re-integratiedossier worden opgebouwd zolang het contract duurt of tot een periode van maximaal 2 jaar. Dit geldt ook als iemand een Ziektewetuitkering ontvangt.
Klik hier voor meer informatie over het re-integratiedossier.

Gedeeltelijke werkhervatting

Als de belastbaarheid van de werknemer verandert en de werknemer een Ziektewetuitkering ontvangt geeft de werkgever dit door aan het UWV.
Het bedrag dat het UWV uitkeert moet dan mogelijk worden bijgesteld. Het UWV vult het loon namelijk aan tot maximaal 100% van het oorspronkelijke loon. Het UWV zal echter nooit meer dan 70% van het oorspronkelijke loon uitkeren. Als iemand naast zijn Ziektewetuitkering nog “bijverdient”, en dit niet bekend is bij het UWV, dan kan de werknemer meer dan 100% van zijn oorspronkelijke loon verdienen.
Wijzigingen bij gedeeltelijke werkhervatting en een Ziektewetuitkering geeft u door met een formulier.
Klik hier voor het formulier.
Klik hier voor meer informatie over een gedeeltelijk werkhervatting.