Ziek rond de zwangerschap

 

- tijdens de eerste 24 weken zwangerschap

Wordt de werkneemster ziek door de zwangerschap of moet er rust worden genomen op advies van de bedrijfsarts in de eerste 24 weken van de zwangerschap? Dan kan de werkgever een Ziektewetuitkering aanvragen. De werkneemster ontvangt de Ziektewetuitkering tot het moment dat zij beter is of tot het zwangerschapsverlof start.

Wanneer er een miskraam of abortus in de eerste 24 weken van de zwangerschap plaatsvindt en de werkneemster meldt zich ziek, dan kan er een Ziektewetuitkering aangevraagd worden. Meld de miskraam of abortus bij de aanvraag voor de Ziektewetuitkering.

- na de eerste 24 weken zwangerschap tot het verlof

Wordt de werkneemster ziek door de zwangerschap of moet er rust worden genomen op advies van de bedrijfsarts na de eerste 24 weken van de zwangerschap, maar nog voor het verlof, dan kan de werkgever een Ziektewetuitkering aanvragen. De werkneemster ontvangt de Ziektewetuitkering tot het moment dat zij beter is of tot het zwangerschapsverlof start.

Wanneer er een vroeggeboorte plaatsvindt, of als de baby bij de bevalling is overleden na de eerste 24 weken, maar nog voor het verlof, dan kan u voor uw werkneemster vanaf de dag daarna een zwangerschapsuitkering aanvragen. De uitkering duurt 16 weken. Vraag de uitkering aan met het downloadformulier Aanvraag WAZO-uitkering.

- tijdens 6 tot 4 weken voor uitgerekende datum tot begin verlof

Is de werkneemster ziek in de periode van 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum en is het zwangerschapsverlof nog niet ingegaan, dan kan de werkgever voor de periode tot het zwangerschapsverlof een Ziektewetuitkering aanvragen. De dagen die de werkneemster ziek is worden afgetrokken van het zwangerschapsverlof. Het verlof zal hierdoor waarschijnlijk eerder aflopen. De verlofperiode na de bevalling duurt altijd minimaal tien weken.

- tijdens de verlofperiode

Vindt ziekte plaats tijdens de verlofperiode, dan hoeft u dit niet aan het UWV door te geven. De werkneemster krijgt geen Ziektewetuitkering, de zwangerschapsuitkering (WAZO) loopt gewoon door.

- na de verlofperiode

Wanneer uw werkneemster nog ziek is na haar zwangerschapsverlof en dit komt door ziekte die het gevolg is van de zwangerschap of bevalling, dan heeft zij recht op een Ziektewetuitkering. De werkgever betaalt het loon door en meldt de werkneemster uiterlijk de 4e ziektedag ziek voor het aanvragen van een Ziektewetuitkering.

- voor, tijdens en na verlof met dezelfde ziekte

Kan uw werkneemster na haar verlof nog niet werken door dezelfde oorzaak als vóór haar verlof? Dan tellen de ziekteperiodes voor en na het verlof als één ononderbroken periode.
Heeft u daarvoor al eerder een aanvraag voor een Ziektewetuitkering gedaan of heeft u haar al na 42 weken ziek gemeld (42e-weeksmelding)? Stuur dan het formulier ‘Melding voortdurende ziekte na onderbreking door WAZO-verlof’  aan het UWV. De periode voor en na het zwangerschapsverlof tellen als één periode voor de loondoorbetaling.

- voor, tijdens en na verlof met verschillende ziektebeelden

Is uw werkneemster na haar verlofperiode ziek en heeft de ziekte een andere oorzaak dan vóór haar verlof? Beschouw de ziekte dan als een nieuwe ziektesituatie van uw werknemer en meld uw werknemer opnieuw ziek.
Let op: Is uw werkneemster ná het verlof ziek als gevolg van haar zwangerschap of bevalling? Meld haar dan uiterlijk de 4e ziektedag ziek voor het aanvragen van een Ziektewetuitkering.

Ziek maar niet als gevolg van zwangerschap of bevalling

- voor de verlofperiode

In dit geval gelden de gewone regels die gelden bij ziekte. De werkgever betaalt het loon gewoon door. De ziekmelding hoeft niet doorgegeven te worden aan het UWV. 

- tijdens 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum tot begin verlof

Is de werkneemster ziek in de periode van 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum en is het zwangerschapsverlof nog niet ingegaan, dan kan de werkgever voor de periode tot het zwangerschapsverlof een Ziektewetuitkering aanvragen. Deze ziektedagen worden afgetrokken van het zwangerschapsverlof. Het verlof zal hierdoor waarschijnlijk eerder aflopen. De verlofperiode na de bevalling duurt altijd minimaal tien weken.

- tijdens de verlofperiode

In deze situatie hoeft u de ziekmelding niet door te geven aan het UWV. U ontvangt op dit moment haar WAZO-uitkering en betaalt haar loon door. 

- na de verlofperiode

Wordt een werkneemster ziek na het verlof, dan gelden de gewone regels die gelden bij ziekte. De werkgever betaalt het loon door.

- voor, tijdens en na verlof met dezelfde ziekte

Kan uw werkneemster na haar verlof nog niet werken door dezelfde oorzaak als vóór haar verlof? Dan tellen de ziekteperiodes voor en na het verlof als één ononderbroken periode.
Heeft u daarvoor al eerder een aanvraag voor een Ziektewetuitkering gedaan of heeft u haar al na 42 weken ziek gemeld (42e-weeksmelding)? Stuur dan het formulier ‘Melding voortdurende ziekte na onderbreking door WAZO-verlof’  aan het UWV. De periode voor en na het zwangerschapsverlof tellen als één periode voor de loondoorbetaling.

- voor, tijdens en na verlof met verschillende ziektebeelden

Is de werkneemster ziek voor het zwangerschapsverlof en na het verlof ziek met een andere oorzaak dan geldt dit als nieuwe ziekteperiode.