De Arbowet is een afkorting voor de Arbeidsomstandighedenwet. De werkgever is verplicht de werknemer in een veilige en gezonde omgeving te laten werken, waarbij ook aandacht moet zijn voor het welzijn van de werknemer. In de wet staan richtlijnen die beschrijven hoe je dit moet uitvoeren. Een arbodienst kan een bedrijf ondersteunen bij de invulling van de eisen vanuit de Arbowet, een aansluiting bij een arbodienst is echter niet meer verplicht.

Ziekteverzuim en de Arbowet

De voorschriften over hoe een zieke werknemer moet worden begeleid zijn te vinden in de Wet verbetering poortwachter. De re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers staat hier centraal. Een werkgever is verplicht een arbeidsongeschikte werknemer te begeleiden naar passend werk.
Trans Lion, Ardeon en Aquilum groep ondersteunen werkgevers bij de verzuimbegeleiding.
Een werkgever kan gebruik maken van de volgende diensten:
- Verzuimbegeleiding op basis van een offerte
- Arbeidsdeskundig onderzoek
Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met Aquilum groep (voorheen Poortwachtersloket) .
E-mail ons: info@aquilum.nl
Bel ons: +31 (0)85 - 202.9.202