Re-integratie

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt en er langdurig ziekteverzuim dreigt moet de werkgever samen met de werknemer een
re-integratiedossier opbouwen. De Wet verbetering poortwachter geeft hiertoe duidelijke aanwijzingen. Als de werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is of als het contract van de werknemer afloopt, wordt dit dossier door het UWV beoordeeld. Zijn er voldoende inspanningen omtrent de re-integratie van de zieke werknemer, dan neemt het UWV de loondoorbetaling en het dossier over. Welke onderdelen er in het dossier moeten terugkomen vindt u hieronder.

Hulp bij de re-integratie

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt dan kan Poortwachtersloket ondersteunen. Hieronder een overzicht van onze diensten.

Schema Wet verbetering poortwachter

In het re-integratiedossier komen alle documenten terug die de werkgever en werknemer tijdens het re-integratietraject opstellen. Denk hierbij aan verslagen van gesprekken, e-mails, correspondenties, re-integratieactiviteiten en formulieren. 
De Wet verbetering poortwachter (Wvp) geeft duidelijk aan welke documenten er verplicht opgenomen moeten worden.
Zie het schema hieronder:
•    Probleemanalyse, na 6 weken
•    Plan van Aanpak, na 8 weken 
•    Evaluatie Plan van Aanpak, elke 6 weken 
•    42e week ziekmelding, na 42 weken 
•    Eerstejaarsevaluatie, na 52 weken 
•    WIA aanvraag, week 91 
•    Acties in het kader 1e en 2e spoor 
Het is verstandig elke zes weken een evaluatie van het Plan van Aanpak in het dossier op te nemen. Hierin bespreekt u de stand van zaken, vorderingen en het vervolg.
Als werkgever is het belangrijk alert te zijn op:
•    Meerdere ziekteperiodes
•    Loondoorbetaling 
•    Gedeeltelijk werkhervatting 
•    Zwangerschap en adoptie

Probleemanalyse na 6 weken

Is een werknemer arbeidsongeschikt en dreigt er langdurig verzuim, dan is de werkgever verplicht een probleemanalyse op te laten stellen. De probleemanalyse neemt de werkgever op in het re-integratiedossier. Een probleemanalyse wordt opgesteld door een bedrijfsarts, dit gebeurt uiterlijk in de 6e ziekteweek.
Meer informatie over de probleemanalyse? Klik hier.

Plan van Aanpak na 8 weken

Als een werknemer meer dan 8 weken arbeidsongeschikt is moet er een Plan van Aanpak zijn opgesteld.
Het Plan van Aanpak wordt opgesteld door de werkgever, de werknemer en is onderdeel van het re-integratiedossier.
Meer informatie over het Plan van Aanpak? Klik hier.

Evaluatie Plan van Aanpak iedere zes weken

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, is het verstandig dat de werkgever minimaal elke zes weken het Plan van Aanpak evalueert. Hierbij vult hij het formulier bijstelling Plan van Aanpak in.
Meer informatie over de bijstelling Plan van Aanpak? Klik hier.

42e week ziekmelding

Als een werknemer uiterlijk 42 weken arbeidsongeschikt is, moet de werkgever de werknemer hebben ziek gemeld bij het UWV.
Meer informatie over de ziekmelding? Klik hier.

Eerstejaarsevaluatie

Als een werknemer een jaar arbeidsongeschikt is, moet er een eerstejaarsevaluatie worden opgesteld.
Meer informatie over de eerstejaarsevaluatie? Klik hier.

WIA-aanvraag

Is de werknemer 88 weken arbeidsongeschikt dan ontvangt deze een WIA-aanvraag formulier van het UWV. De werknemer moet nu voor het einde van week 93 een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.
Meer informatie over de WIA aanvraag? Klik hier.

1e en 2e spoor

Doel van de Wet verbetering poortwachter is om een langdurig zieke werknemer zo snel mogelijk in het arbeidsproces te laten terugkeren. Dit kan binnen het huidige bedrijf of bij een ander bedrijf.
Er moet eerst gekeken worden of de werknemer bij zijn huidige werkgever aan de slag kan. Dit wordt ook wel het 1e spoor genoemd. Lukt het niet om uw werknemer binnen het bedrijf te re-integreren (in de oude of een andere geschikte functie) dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar werk bij een andere werkgever. Dit wordt het 2e spoor genoemd.
Meer informatie over het 1e en 2e spoor? Klik hier

De werknemer werkt niet mee aan de re-integratie

De werknemer moet meewerken aan de re-integratie. Doet deze dit niet dan kan dit gevolgen voor de werknemer hebben; van het opschorten van loon tot ontslag.
Meer informatie? Klik hier.

Heeft u hulp nodig bij de begeleiding van zieke werknemers dan kunnen wij u optimaal ondersteunen.

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met Trans Lion (voorheen Poortwachtersloket) .
Telefoonnummer 010 - 264 30 30 of per mail info@translion.nl.