Indien een werknemer ziek wordt, moet deze weer zo snel mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet er eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn huidige werkgever aan de slag kan, in eerste instantie in de eigen functie. Is dit niet mogelijk, dan in een andere functie binnen het eigen bedrijf. Dit wordt ook wel het 1e spoor genoemd. 

Is er geen passende functie bij de werkgever dan moet de werkgever in samenwerking met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dit wordt het 2e spoor genoemd. De stappen die worden ondernomen in het 1e en 2e spoor worden vastgelegd in het re-integratiedossier.

De casemanager of verzuimbegeleider

De casemanager of re-integratiecoach is het aanspreekpunt tussen de werkgever, werknemer, UWV en zorgt ervoor dat het re-integratiedossier aan alle eisen uit de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) voldoet. 

De belangrijkste taken van de casemanager:

  • Procesbewaking;
  • Begeleiding naar werk;
  • Maken van Plan van Aanpak;
  • Aansturen/aanspreekpunt bedrijfsarts;
  • Aansturen/aanspreekpunt Arbeidsdeskundige;
  • Aanspreekpunt Werkgever, werknemer en UWV;
  • Voeren van evaluatiegesprek;
  • Eventuele terugkoppeling naar verzekering;
  • Opstellen verdere wettelijke verplichtingen.

TOTALE VERZUIMBEGELEIDING

U kunt ervoor kiezen de verzuimbegeleiding van zieke werknemers vanaf de eerste ziektedag door het Poortwachtersloket te laten uitvoeren. 
 

LOPENDE TRAJECTEN

Bent u reeds begonnen met de opbouw van een re-integratiedossier en heeft u hulp nodig of wilt u de verzuimbegeleiding uitbesteden? Dan kunnen wij deze taak overnemen. Onze casemanager beoordeelt uw re-integratiedossier en zorgt dat op de juiste moment actie wordt ondernomen. Resultaat; een optimale verzuimbegeleiding!

Hulp nodig? Klik hier om een vrijblijvende offerte of afspraak in te plannen.