Zieke werknemer, wat nu?

Heeft u een langdurig zieke werknemer? 
Uw verantwoording als werkgever stap voor stap:

  • Stap 1   Als werkgever bent u verplicht een re-integratiedossier op te bouwen
  • Stap 2   Volg de actiepunten uit de Wet verbetering poortwachter 
  • Stap 3   In de periode dat de werknemer ziek is, zoekt u in eerste instantie passende arbeid binnen het eigen bedrijf (1e spoor)
  • Stap 4   Wanneer passende arbeid binnen het eigen bedrijf niet haalbaar is, gaat u op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever (2e spoor)

De stappen die u samen onderneemt met uw werknemer, neemt u op in een re-integratiedossier.
Is de werknemer na twee jaar nog ziek, dan keurt het UWV de inspanningen met als basis uw re-integratiedossier. 

Oordeelt het UWV dat er voldoende re-integratie inspanningen gedaan zijn door werkgever en werknemer in het kader van de
re-integratie, dan kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer ontbonden worden en zal het UWV mogelijk een WIA-uitkering toekennen aan de werknemer. 
Meer informatie over het re-integratiedossier? Klik hier.
Meer informatie over de WIA-uitkering? klik hier.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Als een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, is de werkgever verplicht om samen met de werknemer aan de
re-integratie te werken voor de periode dat de werknemer onder contract staat.
Meer informatie over een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Klik hier

Meerdere ziekteperiodes

Is een werknemer binnen vier weken meerdere keren ziek, dan mag de werkgever deze verschillende ziekteperiodes als één periode zien.
Meer informatie over meerdere ziekteperiodes? Klik hier.

Gedeeltelijke werkhervatting

Als een zieke werknemer deels aan het werk gaat, dan blijft de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie. Als de werknemer een ziektewetuitkering ontvangt meldt de werkgever de werkhervatting bij het UWV.
Meer informatie over een gedeeltelijke werkhervatting? Klik hier

Zwangerschap en adoptie

Werkneemsters en werknemers hebben recht op verlof (WAZO) bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Het verlof duurt voor werkneemster bij zwangerschap 16 weken, bij adoptie en pleegzorg 4 weken.
Wilt u meer informatie over zwangerschap/adoptie/pleegzorg? Klik hier

Loondoorbetaling

Een zieke werknemer met een arbeidscontract heeft recht op loondoorbetaling voor een periode van twee jaar of tot het contract afloopt. In de periode dat de werknemer ziek is werken werkgever en werknemer aan de re-integratie. Afspraken en voortgang legt u vast in het re-integratiedossier.
Wilt u meer informatie over loondoorbetaling? Klik hier

Uitkering

Soms hebben werknemers die arbeidsongeschikt worden recht op een uitkering. Denk hierbij aan de Ziektewet of de WAJONG.
Wilt u meer informatie over uitkeringen? Klik hier

Hulp nodig bij de verzuimbegeleiding

Heeft u hulp nodig bij de verzuimbegeleiding? Ardeon (voorheen Poortwachtersloket) en Aquilum groep kan ondersteunen. Via Aquilum groep kunt u als werkgever dienstverlening inkopen op basis van een verrichting. Ook kan een van de labels van Aquilum groep de totale begeleiding overnemen. Voor meer informatie klik hier.