"Kundig in arbeid"

Is een werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt dan kan er een arbeidsdeskundige ingeschakeld worden om te beoordelen wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. De arbeidsdeskundige onderzoekt de mogelijkheden binnen het 1e en 2e spoor en brengt hier een advies over uit. Dit advies wordt vastgelegd in een arbeidsdeskundig onderzoek.

De arbeidsdeskundige beantwoordt de volgende vragen:

 • Kan de werknemer het eigen werk bij de werkgever nog uitvoeren?
 • Is het eigen werk bij de werkgever op enige wijze nog passend en duurzaam te maken?
 • Zijn er mogelijkheden tot andere passende en duurzame arbeid bij de eigen werkgever?
 • Welke mogelijkheden tot passende en duurzame arbeid zijn er elders?

Arbeidsdeskundig onderzoek en het 1e spoor

Tijdens een arbeidsdeskundig onderzoek zal de arbeidsdeskundige de mogelijkheden binnen het 1e spoor onderzoeken. Binnen het 1e spoor worden de mogelijkheden voor een werkhervatting bij de huidige werkgever onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van een werkhervatting in de huidige of een aangepaste functie bij de werkgever.

Arbeidsdeskundig onderzoek en het 2e spoor

Naast de mogelijkheden binnen het 1e spoor kan de arbeidsdeskundige aangeven dat ook de mogelijkheden binnen het 2e spoor moeten worden onderzocht.
In het 2e spoor worden de mogelijkheden bij een nieuwe werkgever onderzocht. De arbeidsdeskundige zal de volgende zaken meewegen:

 • Belastbaarheid;
 • Scholingsniveau;
 • (om)Scholing;
 • Mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Arbeidsdeskundig onderzoek en Ardeon (voorheen Poortwachtersloket)

Bij Ardeon (voorheen Poortwachtersloket) kunt u direct een arbeidsdeskundig onderzoek aanvragen.

 • De arbeidsdeskundige van Ardeon (voorheen Poortwachtersloket) zal aan de hand van een gesprek met de werkgever en de werknemer de arbeidsmogelijkheden in kaart brengen. Meegenomen worden:
  - De structuur van de organisatie;
  - Functie en functiebeschrijving;
  - Belastbaarheidsgegevens;
  - Oordeel bedrijfsarts.

 • De huidige werkplek wordt beoordeeld. De arbeidsdeskundige zal na het onderzoek een advies geven over de mogelijkheden binnen het 1e en 2e spoor. De resultaten worden vastgelegd in een rapportage.

Kenmerkend van een arbeidsdeskundige rapportage van Ardeon (voorheen Poortwachtersloket) is:

 • Snelle doorlooptijden (na opdrachtbevestiging maximaal binnen 10 werkdagen een onderzoek en 15 werkdagen een rapportage inclusief advies);
 • Heldere, begrijpelijke adviezen waar alle partijen direct mee verder kunnen;
 • Landelijke dekking;
 • Geregistreerde en gecertificeerde arbeidsdeskundigen;
 • Thuis in de wettelijke regels van onder andere de Wet verbetering poortwachter en WIA beoordelingskader.

Wilt u direct een vrijblijvende offerte of heeft u een vraag, neem dan contact op met Ardeon (voorheen Poortwachtersloket). 

Telefoonnummer 085-0131315 of per mail info@ardeon.nl.