Spoor 2 re-integratie

Het 2e spoor van de re-integratie start wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en er geen passende arbeid binnen het bedrijf van de werkgever beschikbaar is. Er moet nu naar een passende functie bij een nieuwe werkgever worden gezocht.

Poortwachtersloket en het 2e spoor

Poortwachtersloket ondersteunt landelijk bij de invulling van het 2e spoor, hierbij werken wij samen met Trans Lion. Een vaste re-integratieadviseur zal na een intakegesprek met de werknemer een rapportage opstellen. In deze rapportage staat een duidelijk plan van aanpak met als doel de snelste weg naar passende arbeid.
Enkele kenmerken van de begeleiding:

  • Vaste re-integratieadviseur per werkgever/werknemer
  • Landelijke dekking
  • Ondersteuning van een jobhunter bij het sollicitatieproces
  • Iedere 4 tot 6 weken een rapportage met daarin de voortgang
  • Korte communicatielijnen

Kosten 2e spoor

De begeleiding binnen het 2e spoor is maatwerk, afhankelijk van het soort traject kan er bij Poortwachtersloket al een 2e spoortraject van 6 maanden worden gestart vanaf €1.250,-. In het kader van het 2e spoor werkt Poortwachtersloket samen met Trans Lion.

Klik hier voor een offerte re-integratie 2e spoor.

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met Poortwachtersloket.
Telefoonnummer 010 - 264 30 42 of per mail info@poortwachtersloket.nl

Wanneer start een 2e spoor traject

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, moet er eerst worden gekeken of deze persoon zijn huidige of een andere beschikbare functie binnen de organisatie kan invullen (1e spoor). Is dit niet mogelijk? Dan moet elders worden gezocht naar een passende functie, dit wordt het 2e spoor genoemd.
Als het 2e spoor traject start moet dit duidelijk terugkomen in het re-integratiedossier. De arbeidsdeskundige is de aangewezen persoon om te bepalen wat de functiemogelijkheden zijn en kan aangeven of het 2e spoor kan worden gestart.

Wat moet er in het 2e spoor traject gebeuren?

In het 2e spoor gaan de werkgever en werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Passende arbeid is arbeid die de werknemer kan verrichten met zijn huidige belastbaarheid.
In het re-integratiedossier moet duidelijk naar voren komen:
•    Wat is passende arbeid?
•    Wat is er gedaan om dit te vinden? (Denk hierbij aan sollicitaties of een proefplaatsing)

Gedeeltelijke werkhervatting

Een gedeeltelijke werkhervatting kan op verschillende manieren ingevuld worden. Afhankelijk van de situatie kunnen hierover afspraken worden gemaakt. Onze casemanagers kunnen u hierbij ondersteunen. Plaatsing kan op verschillende manieren gerealiseerd worden, denk aan:
•    Proefplaatsing van bijvoorbeeld 1 maand
•    Detachering
•    Direct overgaan naar een andere werkgever

Verzuimbegeleiding door Poortwachtersloket

Poortwachtersloket kan u helpen bij het uitvoeren van het 2e spoor. Onze casemanagers kunnen ondersteuning bieden bij al lopende trajecten of met nieuwe trajecten.

Wat kunnen wij doen:

Lopende trajecten

Is een werknemer ziek en is er al begonnen met het re-integratiedossier, dan kunnen wij u hier altijd verder mee ondersteunen of de totale verzuimbegeleiding overnemen.

Totale dossiervorming

Wordt een werknemer ziek en wilt u dat een van onze casemanagers vanaf het begin de re-integratieverplichtingen overneemt dan kunnen wij dit voor u doen; zowel het 1e spoor als het 2e spoor.

Ondersteunen met software

Nemen wij de totale of een al lopend traject over dan kunnen we in overleg met de werkgever de re-integratie online in uw eigen account bijhouden. Zo kunt u altijd het dossier volgen.