Eerstejaarsevaluatie

Als een werknemer een jaar (52 weken) arbeidsongeschikt is, moet er een eerstejaarsevaluatie zijn gemaakt. Tijdens deze evaluatie gaan de werkgever en werknemer na of de ingeslagen weg om de werknemer zo snel mogelijk aan passende arbeid te helpen, de juiste is. De eerstejaarsevaluatie wordt ingevuld op het formulier eerstejaarsevaluatie. 
Klik hier voor het formulier eerstejaarsevaluatie.

Als het vinden van passende arbeid nog niet is gelukt, kan dit verschillende oorzaken hebben. Dit kan liggen aan doelen die zijn gesteld die wellicht niet realistisch zijn, of aan een verandering in de belastbaarheid van de werknemer. Zijn de gestelde doelen en de gemaakte afspraken uit het Plan van Aanpak niet (meer) haalbaar, dan past de werkgever het Plan van Aanpak aan. Hiervoor gebruikt de werkgever het formulier bijstelling Plan van Aanpak.
Klik hier voor het formulier bijstelling Plan van Aanpak.

Heeft u hulp nodig bij de invulling van de re-integratieverplichtingen? Neem dan contact op met Poortwachtersloket. Onze casemanagers helpen u graag!

Wij zijn bereikbaar op:
Telefoonnummer 010 - 264 30 42 of per mail info@poortwachtersloket.nl