Tijdelijk contract

Ook voor zieke werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt dat er in de meeste gevallen een re-integratietraject moet worden opgestart. 
Hieronder vindt u een overzicht met de voorwaarden:

  • Wordt de werknemer ziek en eindigt het dienstverband binnen 6 weken dan hoeft er geen re-integratieverslag gemaakt te worden.
  • Wordt een werknemer ziek en eindigt het dienstverband binnen 6 tot 10 weken dan moet er een verkort re-integratie verslag worden gemaakt.
  • Wordt de werknemer ziek en eindigt het dienstverband na 10 weken dan moet er een volledig re-integratietraject worden gemaakt.

Arbeidscontract verloopt binnen 6 weken

Verloopt het arbeidscontract binnen 6 weken na de eerste ziektedag dan vervallen de re-integratie verplichtingen. De werknemer kan nu een Ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV.

Verkort re-integratieverslag

Wordt een werknemer ziek en eindigt het dienstverband binnen 4 tot 6 weken dan wordt er een verkort re-integratieverslag gemaakt. De werkgever en werknemer vullen hiervoor het formulier verkort re-integratieverslag in. Als het contract afloopt kan er een Ziektewetuitkering worden aangevraagd.
Klik hier voor het formulier verkort re-integratieverslag.

Het dienstverband eindigt na 10 weken

Wordt een werknemer ziek en eindigt het contract na 10 weken dan is de werkgever verplicht om een re-integratietraject op te starten. Er moet door de bedrijfsarts een probleemanalyse worden opgesteld. De werkgever en werknemer vullen hierna het Plan van Aanpak in.
Als het contract afloopt kan er een Ziektewetuitkering worden aangevraagd.

In het re-integratiedossier moet een eindevaluatie van het Plan van Aanpak worden toegevoegd. Dit is een formulier van het UWV. De werkgever vult dit formulier samen met de werknemer in, uiterlijk de laatste werkdag van de werknemer.
Klik hier voor het formulier eindevaluatie Plan van Aanpak.

Als het contract van de werknemer afloopt, laat de werkgever uiterlijk voor de laatste werkdag een Actueel oordeel door de bedrijfsarts opstellen. 

Ziektewetuitkering aanvragen

Als het contract van de werknemer afloopt en deze is nog arbeidsongeschikt, dan volgt een Ziektewetuitkering. De werkgever kan vanaf nu stoppen met de loondoorbetaling. De Ziektewetuitkering wordt aangevraagd met een formulier van het UWV.
Klik hier om het formulier Ziektewetuitkering aanvragen.

Beoordeling re-integratie-inspanningen

Als blijkt dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingezet, dan kan het UWV de loondoorbetalingverplichting verlengen. Oordeelt het UWV dat de werknemer in gebreke is gebleven, dan kan deze worden gekort op de Ziektewetuitkering.