De werknemer werkt niet mee aan de re-integratie

Een werknemer moet meewerken aan de re-integratie en dient er samen met de werkgever alles aan te doen om passende arbeid te vinden. Als de werknemer niet meewerkt kan de werkgever verschillende acties ondernemen, zoals:

  • Een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV
  • Stoppen met de loondoorbetaling

Deskundigenoordeel

Is er onduidelijkheid over de  re-integratie inspanningen dan kan de werkgever of werknemer een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Het UWV zal de kwestie beoordelen en hier een advies over uitbrengen. Het is voor beide partijen verstandig dit advies in acht te nemen.

Stoppen met de loondoorbetaling

Is de werknemer het niet eens met het deskundigenoordeel en wil de werknemer hierna nog steeds niet meewerken aan de re-integratie of wil de werknemer helemaal niet aan de re-integratie werken, dan kan de werkgever stoppen met de loondoorbetaling.
 
Het is verstandig is om de werknemer eerst te waarschuwen en te wijzen op de punten waarin niet wordt meegewerkt, voordat wordt gestopt met de loondoorbetaling. Documenteer dit altijd goed.
 
Werkt de werknemer na een loonstop wel mee aan de re-integratie, dan moet de werkgever de loondoorbetaling hervatten.

Ziektewet en loonstop

Ontvangt de werknemer een ziektewetuitkering en stopt u met de loondoorbetaling? Geef dit dan door aan het UWV. 

Werknemer werkt totaal niet mee aan de re-integratie

Werkt de werknemer totaal niet mee aan de re-integratie, dan kan de werkgever hiervan melding maken bij het UWV. Het UWV kan de werknemer korten op- of zelfs uitsluiten van zijn WIA-uitkering als blijkt dat deze niet mee heeft geholpen aan zijn re-integratie.

Ontslag tijdens ziekte

In sommige gevallen is het mogelijk het arbeidscontract te beëindigen als de werknemer niet meewerkt aan de re-integratie. De werkgever kan ontslag aanvragen bij het UWV.