De belastbaarheid van een arbeidsongeschikte werknemer kan verbeteren. Zo kan er een moment komen waarop de werknemer weer gedeeltelijk aan het werk kan. 

Gedeeltelijke werkhervatting en geen ziektewetuitkering

Gaat de werknemer gedeeltelijk weer werken en ontvangt deze geen ziektewetuitkering, dan hoeft de werkgever hem niet beter te melden bij het UWV. De werkgever gaat door met het opbouwen van het re-integratiedossier. Uiteraard wordt er in het re-integratiedossier vastgelegd dat de werknemer deels weer werkzaam is.
De werkgever, eventueel met hulp van de casemanager, vult dan het formulier "bijstelling Plan van aanpak" in. 
De werkgever stopt met de re-integratie zodra de werknemer zijn oude functie weer volledig heeft hervat.

Werknemer ontvangt een ziektewetuitkering

Is een werknemer arbeidsongeschikt en ontvangt deze een ziektewetuitkering, dan moet een hervatting van werkzaamheden worden gemeld bij het UWV. Een werknemer die een ziektewetuitkering ontvangt kan namelijk nooit meer verdienen dan 100% van het oorspronkelijke loon. De ziektewet is een aanvulling op het loon. Het verdiende loon wordt in mindering gebracht op de ziektewetuitkering. Gaat een werknemer deels aan het werk, dan dient de werkgever door te gaan met de opbouw van het dossier.
Wijzigingen aan het UWV kunt u doorgeven met dit formulier.
Ook vult de casemanager het formulier "bijstelling Plan van aanpak" in.