Normaal hebben werknemers die langer als 2 jaar arbeidsongeschikt zijn recht op een WIA-uitkering. In deze 2 jaar van arbeidsongeschiktheid onder verantwoording van de werkgever, moet er worden gewerkt aan een re-integratiedossier en worden geprobeerd de werknemer aan passende arbeid te helpen.
 
Het kan voorkomen dat de werknemer nooit meer kan werken of dat er de komende 5 jaar geen verandering in zijn ziekte zal optreden en hij ongeschikt is voor zijn eigen werk. Bovendien is er geen andere passende arbeid voorhanden. Is dit het geval dan hoeft er geen dossier te worden opgebouwd maar kan er een WIA-uitkering worden aangevraagd met een verkorte wachttijd. Overleg altijd eerst met de arbeidsdeskundige of de werknemer mogelijk recht heeft op een WIA-uitkering met een verkorte wachttijd. Zijn oordeel in deze is in eerste instantie maatgevend. Het uiteindelijke oordeel geeft het UWV.
 
Zolang er nog geen oordeel van het UWV is, is het verstandig verder te gaan met het re-integratietraject.

Wanneer verkorte WIA aanvraag indienen

In de onderstaande gevallen kan er een WIA met een verkorte wachttijd worden aangevraagd:

  • De werknemer is langer als 13 weken ziek;
  • De werknemer is niet langer als 68 weken ziek;
  • Er is geen kans op herstel voor de komende 5 jaar;
  • Er is geen passende arbeid.

Aanvraag verkorte WIA-aanvraag

De werknemer kan een verkorte WIA-aanvraag aanvragen bij het UWV. Bij de verkorte WIA-aanvraag moet een verklaring van de bedrijfsarts worden toegevoegd. Het UWV keurt vervolgens of de werknemer recht heeft op de WIA-uitkering.