Is een werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt, dan heeft u als werkgever verplichtingen ten aanzien van de re-integratie. Een van die verplichtingen is dat een bedrijfsarts een oordeel geeft van het ziektebeeld en de ontwikkeling daarvan. Onze artsen kunnen op locatie of op hun praktijk deze diensten voor u invullen.

Diensten van de bedrijfsarts

Een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld om de medische situatie van uw werknemer te beoordelen.
De gegevens van de bedrijfsarts vormen de basis voor het begeleiden van uw werknemer. 
Het oordeel van de bedrijfsarts is minimaal noodzakelijk bij:

  • Het opstellen van probleemanalyse (6 weken)
  • Het Actueel oordeel (bij WIA aanvraag na 80 weken)
  • Een verandering van de medische situatie (bijstellen van probleemanalyse)

Bedrijfsarts nodig?

Heeft u een bedrijfsarts nodig?
Dan kunnen wij die op korte termijn inzetten! Onze bedrijfsartsen zitten door het hele land.
We zullen zoveel mogelijk één arts koppelen aan uw werknemer, zodat een vaste arts het medische dossier van uw werknemer kan beoordelen. 
De casemanager zal met alle informatie tot een optimale begeleiding komen. Zijn er veranderingen in de situatie van de cliënt dan zal de bedrijfsarts een nieuw oordeel moeten geven.

U bent niet verplicht tot een abonnement.

De verzuimbegeleiding

Na het opstellen van een probleemanalyse moet er een Plan van Aanpak worden gemaakt. De verzuimbegeleider of casemanager maakt samen met de werknemer het Plan van Aanpak.
Wilt u meer informatie over de verzuimbegeleiding, klik hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.
T: 010 - 264 30 42
F: 010 - 450 29 31
of via info@poortwachtersloket.nl