WIA met een verkorte wachttijd

Wordt een werknemer ziek en heeft deze een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan is de werkgever verplicht om samen met
de werknemer aan de re-integratie te werken.

Is een werknemer bijna twee jaar ziek, dan zal het UWV de re-integratie inspanningen beoordelen. Mogelijk zal er vervolgens een
WIA-uitkering worden toegekend.

In sommige gevallen is al snel duidelijk dat een werknemer niet kan terugkeren in het arbeidsproces en dat deze situatie binnen vijf jaar waarschijnlijk ook niet zal veranderen. Het is dan mogelijk om een WIA-uitkering met een verkorte wachttijd aan te vragen. 

Wanneer kan een WIA-uitkering met een verkorte wachttijd worden aangevraagd?

Heeft de werknemer geen ziektewetuitkering dan kan de werknemer een WIA-uitkering met een verkorte wachttijd aanvragen na drie weken ziekte. Hiervoor is wel een verklaring van de bedrijfsarts nodig. Heeft de werknemer wel een ziektewetuitkering vraag dan om advies bij de verzekeringsarts van het UWV.

Het aanvragen van een WIA-uitkering met een verkorte wachttijd is alleen mogelijk tot week 68.

Vraagt de werknemer een WIA-uitkering aan met een verkorte wachttijd, dan dient de werkgever door te gaan met de re-integratie.
Er is immers nog geen oordeel van het UWV.

De werknemer kan een verkorte WIA-aanvraag aanvragen bij het UWV. Bij de verkorte WIA-aanvraag moet een verklaring van de bedrijfsarts worden toegevoegd. Het UWV keurt vervolgens of de werknemer recht heeft op de verkorte WIA-uitkering.