Zwangerschap en adoptie

Werkneemsters en werknemers hebben recht op verlof (WAZO) bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg. Het verlof duurt bij zwangerschap 16 weken, bij adoptie en pleegzorg 4 weken. Tijdens dit verlof kan een WAZO uitkering worden aangevraagd bij het UWV. U ontvangt de uitkering van het UWV en betaalt het loon van de medewerkster door.

Ziek tijdens zwangerschap

Wordt een werkneemster ziek tijdens de zwangerschap dan gelden er extra regels.
Voor meer informatie over ziekte tijdens zwangerschap, klik hier.

WAZO-uitkering

WAZO, Wet Arbeid en Zorg is een uitkering waar werknemers recht op hebben tijdens zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg. De WAZO-uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV. De aanvraag voor deze uitkering wordt door de werkgever en werknemer ingediend bij het UWV.