1e en 2e spoor

Wordt een werknemer langdurig ziek dan moet deze weer zo snel mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Dit kan binnen het bedrijf van de huidige werkgever of bij een nieuwe werkgever.
Volgens de Wet verbetering poortwachter moet er eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn huidige werkgever kan terugkeren, in eerste instantie in de eigen functie. Is dit niet mogelijk, dan in een andere functie binnen het eigen bedrijf. Dit wordt ook wel het 1e spoor genoemd.
Lukt het niet de werknemer bij zijn huidige werkgever aan passende arbeid te helpen, dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dit wordt het 2e spoor genoemd.

1e spoor

In het 1e spoor wordt onderzocht of er voor de werknemer passende arbeid binnen het bedrijf van de huidige werkgever is. Dit kan de huidige functie zijn of een andere beschikbare functie.
De verzuimbegeleiding 1e spoor is een onderdeel van het re-integratiedossier en kan eventueel gelijktijdig met een 2e spoor worden ingezet.
 
In het 1e spoor kan worden gekeken naar:

  • Aanpassen werkplek
  • Aanpassen functie
  • Gedeeltelijke werkhervatting
  • Andere werktijden

Bovengenoemde punten moeten duidelijk terugkomen in het Plan van Aanpak en de bijstellingen hiervan. Hierin staat duidelijk wat de mogelijkheden van de werknemer zijn. Zo is voor het UWV duidelijk wat er is gedaan aan de re-integratie.

2e spoor

Als in het 1e spoor duidelijk wordt dat een zieke werknemer niet meer bij de huidige werkgever aan de slag kan, dient het 2e spoor te worden opgestart. Dit moet duidelijk terugkomen in het re-integratiedossier. Een arbeidsdeskundige of bedrijfsarts kan aangeven of het nodig is om een 2e spoortraject te starten.
Klik hier voor meer informatie over het 2e spoor.

Wilt u direct een offerte of vrijblijvend gesprek aanvragen? klik dan hier.

Gedeeltelijk aan het werk

Sommige werknemers keren gedeeltelijk terug binnen het bedrijf van de huidige werkgever. Of een werknemer kan gedeeltelijk aan het werk bij een andere werkgever.
Is een werknemer deels aan het werk dan zet de werkgever samen met de werknemer het re-integratietraject voort tot de werknemer volledig is hersteld of tot het einde van het 2e ziektejaar. Gaat de werknemer deels aan het werk dan legt de werkgever dit vast op het formulier bijstelling Plan van Aanpak.
Klik hier voor meer informatie over een gedeeltelijke werkhervatting.