Voortgangsrapportage

Als een werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt is, is het verstandig minimaal elke 6 weken contact op te nemen met de werknemer.
De werkgever bespreekt de gemaakte afspraken uit het Plan van Aanpak en legt de nieuwe afspraken vast op het formulier bijstelling
Plan van Aanpak. De werkgever en werknemer moeten dit verslag altijd ondertekenen.
Klik hier om dit formulier te downloaden.

Re-integratie

Het doel van de re-integratie is de werknemer aan passende arbeid te helpen. De belastbaarheid van de werknemer kan gedurende het
re-integratietraject verbeteren of verslechteren waardoor de eerder gemaakte afspraken niet meer haalbaar zijn. De bedrijfsarts is de aangewezen persoon om veranderingen in de belastbaarheid te registreren/beoordelen. Zijn er wijzigingen dan legt de werkgever dit vast op het formulier bijstellen Plan van Aanpak. Zijn er geen veranderingen, dan is het alsnog verstandig om één keer in de 6 weken de voortgang te evalueren en dit te beschrijven op het formulier bijstellen Plan van Aanpak. 

De werkgever probeert tijdens de contacten concrete afspraken te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met het 1e spoor (een terugkeer binnen het bedrijf bij de huidige werkgever) en eventueel, als dit is ingezet het 2e spoor (het zoeken van een nieuwe functie bij een nieuwe werkgever).

Het UWV zal de re-integratie inspanningen beoordelen mocht het tot een WIA-keuring komen. Een regelmatige evaluatie van het Plan van Aanpak is een verplicht onderdeel van de re-integratie.
Klik hier voor meer informatie over het 1e en 2e spoor.

Verkorte WIA-aanvraag

Verslechtert de gezondheid van de werknemer, is er geen passend werk (1e en 2e spoor) en is er geen/nauwelijks kans op herstel de komende 5 jaar, dan kan er een WIA-uitkering met een verkorte wachttijd worden aangevraagd. De werkgever moet dit eerst voorleggen aan de bedrijfsarts. Het UWV beslist of er een WIA-uitkering met een verkorte wachttijd wordt toegekend. Tot de uitspraak van het UWV over het toekennen van een verkorte WIA-aanvraag is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie.
Klik hier voor meer informatie over een verkorte WIA-aanvraag.

Heeft u hulp nodig bij de re-integratie? Neem dan contact op met Poortwachtersloket. Onze casemanagers werken landelijk, dus ook bij u in de buurt. Zij kunnen (deels) het re-integratietraject van u overnemen of u ondersteunen bij de begeleiding.

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met Poortwachtersloket.

Wij zijn bereikbaar op:
Telefoonnummer 010 - 264 30 42 of per mail info@poortwachtersloket.nl