WAJONG, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. De WAJONG is een uitkering voor jonggehandicapten. Jonggehandicapt wil zeggen dat de betreffende persoon op jonge leeftijd gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt is geraakt.
Deze mensen kunnen vaak niet voor voldoende inkomsten zorgen en worden daarom ondersteund met een WAJONG-uitkering.
 
Wie hebben recht op WAJONG:

  • Mensen die voor hun 17de arbeidsongeschikt zijn geworden en dit op hun 18de nog zijn;
  • Mensen die tussen hun17de en 30ste arbeidsongeschikt zijn en in het jaar daarvoor studeerden voor een periode van minimaal 6 maanden.

WAJONG en ziektewetuitkering

Wordt een werknemer met een WAJONG status arbeidsongeschikt, dan heeft deze persoon mogelijk recht op een ziektewetuitkering. Het UWV keert de ziektewetuitkering uit aan de werkgever die dit verrekend met het loon van de werknemer. De werkgever kan de ziektewetuitkering uiterlijk tot de 4de ziektedag aanvragen. In de periode dat de persoon arbeidsongeschikt is, zorgt de werkgever ervoor dat er aan een re-integratiedossier wordt gewerkt. 
(meer informatie over de ziektewetuitkering vindt u hier)
(meer informatie over het re-integratiedossier vindt u hier)