Uitkeringen

Er zijn werknemers die bij arbeidsongeschiktheid recht hebben op een uitkering. Er zijn verschillende uitkeringen.

Ziektewetuitkering

De Ziektewetuitkering wordt uitgekeerd als de werknemer:
- valt onder de no-risk polis
- uitzendkracht is met uitzendbeding
- een bijzonder dienstverband heeft
- ziek is na het einde van zijn dienstverband
- uit dienst is gegaan toen hij al ziek was
- ziek is door zwangerschap of bevalling, voordat het verlof ingaat 
- ziek en zwanger niet door de zwangerschap in de 6 tot 4 weken voor uitgerekende bevallingsdatum tot ingangsdatum zwangerschapsverlof
- ziek is als gevolg van orgaandonatie
- een zieke, oudere voormalig werkloze werknemer is
Meer informatie over de Ziektewet? Klik hier.

WAZO-uitkering

Werkneemsters die door adoptie of zwangerschap niet kunnen werken hebben mogelijk recht op een WAZO-uitkering. Meer informatie over de WAZO-uitkering? Klik hier.

WIA-uitkering

Als een werknemer twee jaar ziek is, kan hij recht hebben op een WIA-uitkering. Het UWV zal dit beoordelen. Meer informatie over de WIA-uitkering? Klik hier.

Verkorte WIA aanvraag

Is er de komende vijf jaar geen kans op herstel en kan geen passende arbeid worden gevonden, dan kan een werknemer een WIA-uitkering met een verkorte wachttijd aanvragen.
De werkgeversverplichting om een dossier op te bouwen komt dan te vervallen.
Meer informatie over een WIA-aanvraag met een verkorte wachttijd? Klik hier.

WAJONG

WAJONG, Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. De WAJONG is een uitkering voor jonggehandicapten. Jonggehandicapt wil zeggen dat de werknemer al op jonge leeftijd  gedeeltelijk dan wel volledig arbeidsongeschikt is geraakt. Omdat deze mensen vaak niet voor voldoende inkomsten kunnen zorgen, worden zij ondersteund met een WAJONG-uitkering. 
Meer informatie over de WAJONG uitkering? Klik hier.