De WIA, Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Is een werknemer arbeidsongeschikt dan moet de werkgever een re-integratietraject starten. In dit traject wordt gekeken wat de werknemer nog kan ondanks zijn ziekte hierbij wordt gezocht naar passende arbeid. De stappen die worden ondernomen worden opgenomen in een re-integratieverslag.
Is een werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt dan beoordeelt het UWV het re-integratieverslag. Het UWV beoordeelt o.a. of de werknemer arbeidsongeschikt is en of er voldoende is gedaan aan de re-integratie. Oordeelt het UWV dat er voldoende is gedaan en dat de werknemer arbeidsongeschikt is dan gaat de werknemer een WIA-uitkering ontvangen en kan de werkgever de werknemer ontslaan. 
 
De volgende Werknemers hebben recht op een WIA-uitkering:

  • De werknemer is meer als 35% arbeidsongeschikt;
  • De werkgever en werknemer hebben er alles aan gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen;
  • De werknemer (deels) arbeidsongeschikt is;
  • De werknemer is niet ouder als 65 jaar.

WIA-uitkering aanvragen

Als een werknemer 42 weken arbeidsongeschikt is moet de werkgever de werknemer hebben ziek gemeld bij het UWV. Het UWV zal als de werknemer totaal 20 maanden arbeidsongeschikt is een informatiepakket toesturen met informatie hoe er een WIA-uitkering kan worden aangevraagd. De werknemer vraagt vervolgens voor het einde van week 91 een WIA-uitkering aan bij het UWV. Bij de aanvraag stuurt de werknemer een kopie van het re-integratieverslag mee.

IVA en WGA uitkering

De WIA uitkering is te verdelen in 2 uitkeringen, de IVA en WGA uitkering.
 
IVA-uitkering
De IVA-uitkering, Inkomensverzekering Volledig en Duurzaam Arbeidsongeschikten. Deze uitkering is voor mensen die volledig arbeidsongeschikt zijn of en waarvan de kans zeer klein is dat ze ooit weer aan het werk kunnen, de betreffende persoon kan in de toekomst waarschijnlijk nooit meer werken. Voor deze mensen is vastgesteld dat ze een maximum verdienvermogen van 20% hebben en dat ze voor 80% of meer arbeidsongeschikt zijn.
 
WGA-uitkering
De WGA-uitkering (WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is een tijdelijke uitkering voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, en is een aanvulling op het loon.
De WGA-uitkering is te verdelen in:

  • loongerelateerde uitkering;
  • loonaanvullingsuitkering;
  • vervolguitkering.

Iemand heeft recht op een WGA-uitkering als de persoon niet meer kan verdienen als 65% van zijn laatst verdienden loon.

WIA-uitkering met een verkorte wachttijd

In sommige situaties blijkt dat de werknemer de komende 5 jaar niet meer kan werken en er dus geen passende arbeid is. Is dit het geval dan hoeft er geen volledig re-integratieverslag gemaakt te worden. Er kan dan een WIA-uitkering worden aangevraagd met een verkorte wachttijd.
Meer informatie over een WIA-uitkering met een verkorte wachttijd? klik hier.

Wanneer kan ik verkorte WIA aanvraag indienen

In de onderstaande gevallen kan er een WIA met een verkorte wachttijd worden aangevraagd.

  • De werknemer is langer dan 13 weken ziek en kan de komende 5 jaar niet werken;
  • De werknemer is niet langer ziek dan 68 weken .

Hoe vraag ik een verkorte WIA-aanvraag aan

De werknemer kan een Verkorte WIA-aanvraag opsturen naar het UWV, de werknemer vult hiervoor een formulier in. Bij dit formulier moet een verklaring van de bedrijfsarts worden toegevoegd. De werknemer kan dit formulier telefonisch bij het UWV aanvragen of online invullen.