Loondoorbetaling

Een zieke werknemer met een arbeidscontract heeft recht op loondoorbetaling voor een periode van twee jaar of tot het contract afloopt. In de periode dat de werknemer ziek is wordt er een re-integratiedossier opgebouwd. 
Meer informatie over het re-integratiedossier? Klik hier.

Hoeveel loon moet ik mijn zieke werknemer uitbetalen?

In het eerste jaar moet de werkgever minimaal 70% van het loon betalen. Deze 70% mag het eerste jaar niet onder het minimumloon komen. Is dit wel het geval dan dient het loon te worden aangevuld tot het minimumloon. 
Het tweede jaar betaalt de werkgever minimaal 70% van het loon, echter hoeft dit nu niet te worden aangevuld tot het minimumloon. 
Let op: Er zijn CAO’s waarin andere regels zijn vastgesteld, bijvoorbeeld 100% loondoorbetaling in het eerste ziektejaar. 

Als de werknemer na twee jaar nog niet of gedeeltelijk kan werken neemt het UWV de loondoorbetaling over, mits de werkgever een sluitend re-integratiedossier aan het UWV kan overhandigen. Ook kunt u dan het contract ontbinden.

Het arbeidscontract van de werknemer verloopt binnen 2 jaar

Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet het loon worden betaald tot het contract afloopt. 
De periode dat de werknemer onder contract staat betaalt de werkgever het loon door. Ook is de werkgever in deze periode verantwoordelijk voor de re-integratie.
Zodra het arbeidscontract afloopt stelt de werkgever het re-integratiedossier op. De werknemer stuurt uiterlijk de laatste ziektedag een kopie van het re-integratiedossier naar het UWV samen met een aanvraag ziektewetuitkering. Als een werknemer een tijdelijk contract heeft kan deze na het aflopen van het contract een Ziektewet uitkering ontvangen.
Meer informatie over een aflopend contract? Klik hier.
Meer informatie over de Ziektewet? Klik hier

Loondoorbetaling en Ziektewet

Er zijn werknemers die bij arbeidsongeschiktheid recht hebben op een Ziektewetuitkering (loondoorbetaling door het UWV). Voor deze werknemers moet ook een re-integratiedossier worden opgebouwd. 
Meer informatie over de Ziektewet? Klik hier.

Wanneer kan de werkgever stoppen met de loondoorbetaling?

Een zieke werknemer moet meewerken aan de re-integratie. Als de werknemer niet meewerkt, kan de werkgever o.a. stoppen met de loondoorbetaling totdat de werknemer weer aan al zijn verplichtingen voldoet.
Meer informatie over stoppen met de loondoorbetaling? Klik hier